Användare av Competera

 

Personalchefer använder Competera i arbetet med personalutveckling och rekrytering. Verktyget visar lättillgänglig statistik och ger god visuell överblick.

Avdelningschefen kan använda Competera för att hålla medarbetarsamtal, planera resurser och följa upp resultat.

Medarbetaren får av Competera information som hjälper tll att skapa medventenhet och motivation till att alltid vara anställningsbar.

Kvalitetschefen använder Competera i arbetet med att behålla företagets certifieringar och att ställa kompetenskrav.

Ledningsgruppen kan använda Competera i dess arbete med ledarutvecklingsprocessen. Kandidater, både i och utanför organisationen, kan följas upp och läggas in i ersättarplaneringen.

Personalavdelningen använder Competera i arbetet med att planera och följa upp genomförandet av utbildningar samt dokumentera övrig information rörande personalen.