Competera

 

Effektiviserar och utvecklar organisationens rekryteringsprocess.

Bidrar till strukturering och dokumentation av PU / medarbetarsamtal.

Strukturerar kompetensutvecklingsprocessen.

Ger möjlighet att hantera personalutvecklingsprocessen i alla delar av organisationen.

Intuitivt och lättanvänt användargränssnitt.

Enkelt att generera statistik och diagram.

Kopplar till de vanliga lönesystemen.