Bättre hantering av HR-processer


IT Performance utvecklar programverktyget Competera, som hjälper dig att dokumentera informationen kring dina medarbetare på ett strukturerat och lättåtkomligt sätt. Organisationsstrukturen är utgångspunkten för hur data presenteras. 

Personalarbete utförs idag på många olika nivåer i organisationen av användare som kräver moderna verktyg i sitt arbete med HR-processerna.

Personaladministrationen ska kunna försörja organisationen med rätt kompetens samt hantera bemannings- och ersättarplanering.

Programverktyget Competera stöder arbetet med HR-processerna.